آیین بهره‌برداری از طرح‌های توسعه‌ای ناحیه نوآوری شریف

آیین بهره‌برداری از طرح‌های توسعه‌ای ناحیه نوآوری به صورت ویدئو کنفرانس با حضور رییس جمهور در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.