ابقای معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

دکتر موسوی رئیس دانشگاه در حکمی دکتر حسن حدادپور را از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ برای مدت دو سال به‌عنوان «معاون پژوهش و فناوری» دانشگاه صنعتی شریف ابقاء کرد.

 

متن حکم:

جناب آقای دكترحسن حدادپور

سلام علیکم،

احتراماً، با عنایت به تعهد، توانمندی و تجارب جنابعالی؛ به موجب این حکم از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ به مدت دو سال در سمت «معاون پژوهش و فناوری» دانشگاه ابقاء می‌شوید. در این راستا، اهم اقدام‌ها و مواردی که بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه و در تعامل سازنده و هم‌افزا با سایر ارکان دانشگاه باید مدنظر قرار گیرد، عبارتند از:

 1. توسعه پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای با بهره‌گیری حداکثری از برنامه جامع پژوهش و فناوری دانشگاه؛   
 2. هدفمندکردن پایان‌نامه‌های دانشجویی، با تمرکز بر حل مسائل ملی؛
 3. توسعه کمی و کیفی و تنوع‌بخشی به فعالیت‌های ارتباط با صنعت و ایجاد ساز و کاری برای درآمدزایی پایدار؛
 4. هوشمندسازی مدل انتفاع دانشگاه از قراردادهای ارتباط با صنعت؛
 5. ساماندهی و توسعه پژوهشکده‌ها و مراکز پژوهشی دانشگاه، با تمرکز بر پژوهش‌های میان‌رشته‌ای و فرارشته‌ای و تلاش برای تمرکز آنها بر انجام پروژه‌های کلان ملی و اقتدارآفرین؛
 6. توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه پژوهش و فناوری، در جهت توسعه دانش فنی در کشور؛
 7. توسعه فناوری‌های حاصل از پژوهش و توسعه مراکز نوآوری تخصصی و مراکز خدمات فناوری؛
 8. توسعه زیرساخت‌های پژوهش و فناوری دانشگاه از جمله آزمایشگاه‌ها، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و منابع دانشی؛
 9. همکاری تنگاتنگ با پارک علم و فناوری و مشارکت در توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیانِ برآمده از دانشگاه؛
 10. نقش‌آفرینی در رشد و توسعه ناحیه نوآوری شریف و زیست‌بوم کارآفرینی، فناوری و نوآوری ایجادشده در این ناحیه، با هدف حفظ و نگه‌داشت نخبگان در داخل کشور و توسعه اشتغال دانش‌بنیان ؛
 11. تنوع‌بخشی به فعالیت‌ها در حوزه کاریابی برای دانشجویان و گسترش آن؛
 12. هوشمندسازی و خودکارسازی فرآیندهای اداری مرتبط با حوزه پژوهش و فناوری با هماهنگی مرکز فاوا؛
 13. نقش‌آفرینی و تعامل سازنده در متحول‌سازی ساختار سازمانی دانشگاه.

   با آرزوی توفیق الهی        

سیدعباس موسوی رئیس دانشگاه