اطلاعیه شورای انضباطی دانشگاه صنعتی شریف

در پی برگزاری سلسله جلسات شورای انضباطی دانشگاه به منظور حمایت از حقوق عموم دانشجویان و کمک به حفظ انضباط دانشگاه، این شورا گزارش اولیه‌ای از عملکرد خود را اعلام کرد.

 

بسمه تعالی

با توجه به وقایع هفته‌های اخیر در دانشگاه و لزوم ایفای وظایف قانونی شورای انضباطی دانشجویی، در چند هفته اخیر این شورا در حمایت از حقوق عموم دانشجویان و کمک به حفظ انضباط دانشگاه، جلسات متعددی برگزار کرده است. با توجه به حصول اولین نتایج و صدور و ابلاغ اولین سری از احکام این شورا، گزارش اولیه‌ای از عملکرد این شورا به اطلاع عموم ذینفعان می‌رسد:

  1. تاکنون حدود 230 شکایت به این شورا واصل شده است.
  1.  تاکنون بیش از 25 ساعت جلسات رسیدگی با حضور اعضای شورا انجام شده است.
  1.  در جلسات شورا پرونده‌ها و مستندات آن هر یک به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
  1.  تاکنون در حدود 40 مورد از پرونده‌ها، تفهیم تخلف انجام شده است.
  1.  صبح امروز سه شنبه مورخ 1 آذر 1401 برای 13 مورد از پرونده‌ها، که حکم بدوی صادر شده، احکام به متخلفین ابلاغ شده است.
  1.  آمار کلی از احکامی که امروز ابلاغ شده، به این شرح است: 2 مورد تعلیق از تحصیل به مدت دو نیم‌سال؛ 4 مورد تعلیق به مدت یک نیم‌سال با احتساب سنوات؛ 4 مورد تعلیق از تحصیل به مدت یک نیم‌سال بدون احتساب سنوات؛ و بقیه موارد توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ و 1 مورد تذکر شفاهی.

شورا مصمم است با تجربیات حاصله، رسیدگی به پرونده‌های بعدی را تسریع نماید.

  شورای انضباطی دانشجویی

   دانشگاه صنعتی شریف