اطلاعیه هیئت رئیسه در خصوص تعطیلی دانشگاه

بر اساس مصوبه هئیت رئیسه دانشگاه صنعتی شریف؛ روزهای شنبه و یکشنبه 27 و 28 اسفند 1401 با اعطای مرخصی تشویقی به کارکنان، فعالیت‌های دانشگاه تعطیل خواهد بود. کارکنانی که با نظر مدیرانشان لازم است در این دو روز در دانشگاه حضور داشته باشند، می‌توانند در سال 1402 از این دو روز مرخصی تشویقی استفاده کنند. همچنین در روزهای 5 تا 9 فروردین 1402 کارکنان دانشگاه می‌توانند با استفاده از ۲ روز مرخصی استحقاقی از ۳ روز مرخصی تشویقی استفاده کنند.

15 Mar 2023
441