برای اولین بار توسط وزارت عتف؛

اعطای هوشمند اعتبارات در حوزه پژوهش به دانشگاه‌ها

اعطای هوشمند اعتبارات پژوهشی به دانشگاه‌ها (smart granting) با هدف تقویت پژوهانه استادانی که به ارتقا مرجعیت علمی دانشگاه کمک می‌کنند و نیز حمایت از اعضا هیئت علمی جوان دانشگاه توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری محقق شد.

به بهانه اعطای هوشمندانه اعتبارات پژوهشی دانشگاه‌ها، خبرنگار روابط عمومی در خصوص جزییات این طرح با دکتر محمدرضا هرمزی‌نژاد مدیر امور پژوهشی دانشگاه گفتگو کرد.

مدیر امور پژوهشی دانشگاه گفت: حمایت از توسعه پژوهش در دانشگاه به‌منظور حفظ سرآمدی در پژوهش، مهم‌ترین فعالیت معاونت پژوهشی دانشگاه است و بخش مهمی از اعتبارات پژوهشی اختصاص یافته از بودجه عمومی، در این حوزه هزینه می‌شود.

دکتر هرمزی‌نژاد به سابقه چگونگی اختصاص اعتبارات پژوهشی در دانشگاه صنعتی شریف پرداخت و افزود: پیش از این نیز اعتبارات پژوهشی در دانشگاه ما به صورت هوشمندانه و هدفمند و براساس عملکرد استادان در سه سال منتهی به سال ارزیابی به اعضا هیئت علمی دانشگاه تعلق  می‌گرفته که همچنان ادامه دارد. وی برنامه حمایتی دانشگاه صنعتی شریف از پژوهشگران را مبتنی بر دو رویکرد اصلی دانست و چنین برشمرد: برنامه حمایتی براساس شایستگی(Merit Based)، که با توجه به شایستگی عملکرد پژوهش و فناوری عضو هیئت علمی در بازه زمانی سه سال اختصاص می‌یاید و حمایت مبتنی بر برنامه(Application Base)، که براساس ارسال برنامه پیشنهادی عضو هیئت علمی (Proposal) و در یک فرایند کاملا رقابتی توسط تیم داوری انتخاب و اختصاص می‌یابد. خوشبختانه با بودجه ویژه تخصیص داده شده توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری و حمایت ویژه وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری دکتر زلفی‌گل، از این پس شاهد اتفافات خوبی در زمینه اختصاص هوشمندانه اعتبارات پژوهشی ویژه برای اعضا هیئت علمی جوان و نیز  استادان پیشرو در ارتقا مرجعیت علمی دانشگاه خواهیم بود. تخصیص سالانه و مستمر این اعتبارات هوشمند می‌تواند موجب هم‌افزایی با اعتبارات تخصیص داده شده توسط دانشگاه شده و  موجب تقویت core competence های دانشگاه نیز شود.

مدیر امورپژوهشی دانشگاه در ادامه افزود: حمایت از استادان پراستناد و ممتاز که در جهت حفظ شان و ارتقا مرجعیت علمی کشور تلاش می‌کنند و نیز کمک به استادان جوان به‌منظور استقرار هسته پژوهشی خود، رویکرد اصلی ما و وزارت عتف در این برنامه است.

دکتر هرمزی‌نژاد در پایان با تاکید بر این که اعطای هوشمندانه اعتبارات پژوهشی دانشگاه‌ها امسال برای اولین بار است که توسط وزارت عتف محقق شده، اظهار امیدواری کرد: با افزایش و تقویت این اعتبارات به صورت سالانه و متناسب با نرخ تورم و نیز استمرار آن، شاهد رشد چشم‌گیر فعالیت‌های پژوهشی بین اعضای هیئت علمی شاخص در دانشگاه باشیم.