انتصاب رئیس مرکز برنامه‌ریزی راهبردی و توسعه منابع دانشگاه

دکتر سعید ادیب نظری به عنوان رئیس مرکز برنامه‌ریزی راهبردی و توسعه منابع دانشگاه منصوب شد.

 

دکتر موسوی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر سعید ادیب نظری را از تاریخ 1403/02/17 برای مدت 2 سال به‌عنوان «رئیس مرکز برنامه‌ریزی راهبردی و توسعه منابع» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

متن حکم:

جناب آقای دکتر سعید  ادیب نظری

سلام علیکم،

احتراماً، با عنایت به تعهد، توانمندی و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم از تاریخ 1403/02/17 به مدت دو سال به سمت «رئیس مرکز برنامه‌ریزی راهبردی و توسعه منابع» دانشگاه منصوب می‌شوید. در این راستا، اهم اقدام‌ها و مواردی که در تعامل سازنده و هم‌افزا با سایر ارکان دانشگاه باید مدنظر قرار گیرد، عبارتند از:

  1. فراهم‌کردن زمینه مشارکت گسترده همه ذینفعان دانشگاه در ترسیم تصویر و تحقق شریف آینده، از طریق طراحی و اجرای برنامه‌های مشارکت‌محور؛
  2. استمرار فعالیت‌های گذشته دانشگاه در حوزه راهبرد و بروزآوری برنامه راهبردی دانشگاه؛
  3. توجه ویژه به دگرگونی‌های آموزش عالی در یک دهه اخیر، به‌ویژه تحول دیجیتال؛
  4. ترسیم آینده مطلوب ناحیه نوآوری شریف و برنامه‌ریزی برای اشتغال مؤثر دانش‌آموختگان؛
  5. برنامه‌ریزی، ارائه راهکار و کنش‌گری فعال در اصلاح ریشه‌ای پدیده مهاجرت؛
  6. برنامه‌ریزی مؤثر برای پیشتازی شریف در قلمرو ملی و بین‌المللی؛
  7. برنامه‌ریزی عملیاتی برای استقلال ملموس بودجه دانشگاه از بودجه عمومی؛
  8. بروزآوری و تصویب نمودار سازمانی دانشگاه متناسب با تحولات اقتضایی؛
  9. ایجاد زیرساخت لازم برای داشتن نمودار سازمانی منعطف و تطبیق‌پذیر با تحولات آتی.

توفیق جنابعالی را از یگانه مبدأ تأثیر در عالم وجود خواستارم و لازم می‌دانم از زحمات برادر گرامی، جناب آقای دکتر علی ملکی، در مدتی که این مسئولیت خطیر را به عهده داشتند، صمیمانه قدردانی کنم.

 

سید عباس موسوی 

رئیس دانشگاه