تاکید سفیر قزاقستان بر گسترش همکاری‌های علمی و فناوری با دانشگاه شریف

سفیر قزاقستان با حضور در دانشگاه صنعتی شریف بر گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه‌های علمی و فناوری این دانشگاه با مراکز آموزشی معتبر در قزاقستان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف؛ روز یکشنبه 16 بهمن ماه 1401، Askhat Orazbay سفیرکشور قزاقستان در ایران به همراه Dauirbek Duisebay، رایزن خود از دانشگاه صنعتی شریف بازدید کرد.

پیرو این بازدید، نشستی با حضور دکتر جلیلی رئیس دانشگاه، دکتر مسیحی مدیر امور بین‌الملل و جمعی از استادان دانشگاه صنعتی شریف، به‌منظور گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه‌های علمی و فناوری، بین دانشگاه صنعتی شریف و مراکز آموزشی معتبر کشور قزاقستان برگزار شد.

تبادل استاد و دانشجو، انجام پژوهش مشترک با دانشگاه‌های برتر کشور قزاقستان و برگزاری دوره‌های آموزشی با مدرک دوگانه در پردیس بین‌الملل کیش از اهم موضوعات مطروحه در خصوص فعالیت‌های علمی، پژوهش و آموزشی مشترک در این جلسه بود.

همچنین، دکتر وثوقی رئیس دانشکده مهندسی انرژی در خصوص فعالیت‌های این دانشکده در زمینه‌های صنعتی و پزشکی و لزوم همکاری‌های بین‌المللی بیشتر در این حوزه مطالبی ارائه نمود.

این مراسم با بازدید سفیرقزاقستان از مجتمع خدمات فناوری شریف به پایان رسید.