جلسه فوق العاده شورای انضباطی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد

در دومین جلسه فوق‌العاده شورای انضباطی، وقایع اخیر دانشگاه و روند رسیدگی به گزارش‌ها و شکایات مطروحه بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، روز دوشنبه دوم آبان‌ماه ۱۴۰۱ دومین جلسه فوق العاده شورای انضباطی با حضور اعضای شورای بدوی و تجدیدنظر به‌منظور بررسی وقایع اخیر دانشگاه و روند رسیدگی به گزارش‌ها و شکایات مطروحه برگزار شد. در این جلسه نحوه رسیدگی به گزارش‌ها و دعوت دانشجویان به شورا برای تفهیم موارد تخلف تشریح شد.

در ادامه اعضای شورا در جریان صدور دستور جلوگیری موقت از ورود مسببان برهم زدن امنیت دانشگاه، تخریب و درگیری، تا رسیدگی به پرونده‌ها در شورای انضباطی، قرار گرفتند و با ابراز تاسف از بروز این وقایع، بر رسیدگی بدون تبعیض به تخلفات انجام شده و تسریع در ارسال مستندات برای رسیدگی فوری به گزارش‌ها تاکید کردند.

همچنین شورای انضباطی با تاکید مجدد بر استقلال دانشگاه در رسیدگی به تخلفات دانشجویان، اعلام کرد از همه ظرفیت‌های خود همچون تذکر، مشاوره و تنبیهات انضباطی برای ایجاد فضای مناسب آموزش، پژوهش و زیست دانشجویی مطلوب در دانشگاه استفاده خواهد کرد.

در پایان اعلام می‌شود؛ دانشجویانی که در روزهای گذشته مورد ضرب و شتم یا فحاشی قرار گرفته‌اند می‌توانند گزارش‌ها و شکایات خود را به آدرس ایمیل scc@sharif.edu جهت پیگیری و بررسی در شورای انضباطی ارسال نمایند.