جمهوری اسلامی و آرمان‌ها؛ پیشرفت یا پسرفت؟

نخستین نشست از سلسله جلسات آزاداندیشی آرمان با موضوع "جمهوری اسلامی و آرمان‌ها؛ پیشرفت یا پسرفت؟"، به همت بسيج دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، روز سه‌شنبه 17 آبان ماه 1401 نخستین نشست از سلسله جلسات آزاداندیشی آرمان با موضوع "جمهوری اسلامی و آرمان‌ها؛ پیشرفت یا پسرفت؟" و با حضور دکتر علیرضا شجاعی‌زند استاد جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس، دکتر بیژن عبدالکریمی استاد فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی و جمعی از دانشجویان در سالن جابربن حیان دانشگاه برگزار شد.

این نشست به منظور رسیدن به پاسخ پرسش "جمهوری اسلامی در حرکت به سمت آرمان‌های خود موفق بوده است یا خیر؟" برگزار شد و دکتر علیرضا شجاعی‌زند استاد جامعه شناسی و دکتر بیژن عبدالکریمی استاد فلسفه پیرامون این موضوع به سخنرانی پرداختند.

ایران یک جامعه زنده است و همه این التهابات برای حفظ حیات و تکاپوست

ابتدا دکتر شجاعی‌زند گفت:  هدف هر انقلابی قطعا بر پایه حکومت است و من معتقدم انقلاب اسلامی ایران به اهداف خود رسیده و حکومت تراز خود را تثبیت کرده است.
وی افزود: اولین توفیق جمهوری اسلامی وجود و دوام نظام است.حفظ و بقا و ماندن در این وضعیت برای نظام یک توفیق حداقلی است.
آرمان هر انقلابی برپایه‌ی حکومت است. استقلال و آزادی مبین آرمانهای سلبی انقلاب در مواجهه با استکبار جهانی بود و نسبت به این شعارها نیز موفق بود. نظام، جدا از مسائل و چالش‌هایی که خودش را در آنها گرفتار کرده، دستاوردهای بزرگی متناسب با ایدئولوژی انقلاب داشته است.

دکتر شجاعی‌زند ادامه داد: من معتقدم انقلاب اسلامی ایران به اهداف خود رسیده است. اهمیت این موضوع وقتی نمایان می‌شود که به فشار‌ها و تهدید‌هایی که در این مدت علیه انقلاب شکل گرفته توجه کنیم و ببینیم آیا حفظ این ثبات به هر نحو و طریقی‌ ممکن است؟

این موضوع را کسی متوجه می‌شود که شرایط فعلی را با جامعه قبل از انقلاب مقایسه کند و ببیند که ایران دیگر پیوندی به عقبه انقلابی خود ندارد. ایران یک جامعه زنده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: همه این التهابات و غیره، هزینه‌ای است که ایران برای یک مسئله مهم که آن هم "حفظ حیات و تکاپوست" پرداخته است. من این ابراز مخالفت‌ها را نشانه پیروزی می‌بینم.

پیتر برگر می‌گوید «تنها جریانی که پتانسیل عبور از مدرنیته را دارد، اسلام است.» نگاه سابق این بود که همه ادیان را به یک چشم می‌دید و اطلاق می‌کرد. اما این نظام نشان داد که اسلام امروز با سایر ادیان متفاوت است. اسلام سیاسی یک حرف جدید بود.

ما در این یک صده سه انقلاب کرده‌ایم، دریغ از یک لحظه تفکر

در ادامه دکتر عبدالکریمی گفت: آرمان‌های کنونی جمهوری اسلامی برساخته پسا انقلاب است. جمهوری اسلامی نسبت به گروهی از دست‌اندرکاران اول انقلاب انحصار طلب است. با تفکیک جمهوری اسلامی از انقلاب می‌توان گفت بخش کوچکی از انتقادات به جمهوری اسلامی و بخش اعظمش بر گفتمان انقلاب وارد است. تاریخ انقلاب، سیاه و سفید دارد...

وی افزود: گفتمان انقلاب یک جنبش بود و گفتمان جمهوری اسلامی یک نظام و ساختار است. مقصر عدم نیل به آرمان‌های انقلاب فقط جمهوری اسلامی نیست. بخشی از آن به خود گفتمان انقلاب بر می‌گردد.
بدون فهم موقعیت تاریخی، گفتن مرگ یا درود بر جمهوری اسلامی، صحبتی سطحی است. بخش وسیعی از مردم به جمهوری اسلامی نمره خوبی در نیل به آرمان‌هایش نمی‌دهند. انقلاب اسلامی از همان ابتدا در افق روشنی حرکت نکرد.
این استاد فلسفه در ادامه تصریح کرد: انقلاب ما و جنبش امروز با احساسات عجین بود. وی با اشاره به انقلاب اکتبر و دوران روشنگری در اروپا گفت: ما اول عمل کردیم، حالا به دنبال خلق تئوری‌اش هستیم. امروز هم هیچ نظام تعریف شده‌ای برای بچه‌های کف خیابان وجود ندارد. امروز چه بخواهیم چه نخواهیم با نظام جهانی روبرو هستیم. این جهان کدخدای خود و قواعد خودش را دارد.
وی در پایان گفت: امروز مستقل از نظام جهانی، نمی‌توانیم به خودمان مشغول شویم. ما در این یک صده سه انقلاب کرده‌ایم، دریغ از یک لحظه تفکر. از فقه، نظام سیاسی در نمی‌آید. خطر آنجاست که ما یک وجه را ببینیم. مشکل ما فقدان یک نظام نظری شایسته بود، از زمان تجزیه عثمانی ما در یک وضعیت گنگ به سر می‌بریم.