دانشگاه صنعتی شریف همچنان برترین دانشگاه ایران در رتبه‌بندی QS

بر اساس آخرین رتبه‌بندی QS در سال 2025، دانشگاه صنعتی شریف با کسب جایگاه نخست موفق شد همچنان صدرنشین این نظام رتبه بندی در بین دانشگاه‌های کشور شود.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، در تازه‌ترین نظام رتبه‌بندی QS، دانشگاه شریف موفق به حفظ جایگاه نخست کشور و کسب رتبه جهانی 342 در سال 2025  شد. در این رتبه‌بندی نام 9 دانشگاه از کشور به چشم می‌خورد که عملکرد هر یک در جدول زیر نشان داده شده است.

روند تغییرات جایگاه جهانی دانشگاه صنعتی شریف در رتبه‌بندی QS از سال 2012 تا سال 2025 در نمودار زیر نمایش داده شده است.

 

 

گفتنی است رتبه‌بندی QS در سال جاری بزرگترین رتبه‌بندی خود را نسبت به سال‌های گذشته با حضور بیش از 1500 دانشگاه انجام داده است. ایالات متحده آمریکا با 197 موسسه آموزش عالی رتبه‌بندی شده دارای بیشترین و پس از آن انگلستان  با 90 و چین با 71 دانشگاه در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته‌اند. مطابق جدول زیر پایگاه رتبه‌بندی کیو اس موسسات آموزش عالی را در 9 شاخص با وزن‌های متفاوت ارزیابی می‌کند.