برگزاری کلاس‌های آموزشی دانشگاه در بستر آموزش‌های الکترونیکی

کلاس‌های آموزشی دانشگاه صنعتی شریف به صورت مجازی برگزار می‌شود

09 Jul 2021
2324