در جدیدترین رتبه بندی موضوعی تایمز 2022، دانشگاه صنعتی شریف در جمع دانشگاه‌های برتر کشور قرار گرفت

در جدیدترین رتبه بندی تایمز موضوعی 2022، دانشگاه صنعتی شریف موفق شد در حوزه مهندسی و فناوری و علوم کامپیوتر رتبه اول را در میان دانشگاه‌های کشور بدست آورد.

به گزارش روابط عمومی، رتبه بندی موضوعی تایمز 2022 در دو موضوع علوم مهندسی و علوم کامپیوتر منتشر شد. نکته قابل توجه این است که در حوزه مهندسی و فناوری نام 41 دانشگاه ایرانی در میان 1188 دانشگاه برتر دنیا مشاهده می شود و در حوزه علوم کامپیوتر 12 دانشگاه ایرانی موفق به کسب رتبه شده‌اند.  

رتبه بندی تایمز از 13 شاخص در قالب 5 معیار کلی آموزش با وزن 30 درصد، پژوهش با وزن 30 درصد، استنادات با وزن 30 درصد، وجهه بین المللی با وزن 7.5 درصد و ارتباط با صنعت با وزن 2.5 درصد بهره گرفته است.

دانشگاه صنعتی شریف با کسب رتبه 201-250 در حوزه مهندسی و فناوری و رتبه‌ای مشابه در حوزه علوم کامپیوتر موفق شد مانند سال گذشته رتبه اول دانشگاه‌‌های کشور را در این حوزه ها کسب نماید. با بررسی امتیازات دانشگاه‌ها مشخص می‌شود که دانشگاه صنعتی شریف در حوزه‌های آموزش و پژوهش که بیشترین اهمیت را در میان شاخص‌های رتبه بندی تایمز دارند، بالاترین امتیازات را در میان دانشگاه‌های کشور بدست آورده است.