فراخوان «سومین دوره جایزه دکتر محمدرضا سعیـدی»؛ ویژه دانشجویان دکترای شیمی

به‌منظور حمایت از دانشجویان برجسته دکترای شیمی در دانشگاه صنعتی شریف و سطح کشور، به دو دانشجوی دکتری شیمی برگزیده، «جایزه دکتر محمدرضا سعیدی» اعطا می‌شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، به پاس خدمات علمی و دانشگاهی دکتر محمدرضا سعیدی استاد فقید دانشگاه صنعتی شریف و با حمایت خانواده استاد و همکاری دانشگاه صنعتی شریف و انجمن شیمی ایران، سومین دوره “جایزه دکتر محمدرضا سعیدی “ به منظور حمایت و پشتیبانی از دانشجویان برجسته دکترای شیمی، برگزار می‌شود.

این جایزه در سال۱402 به دو دانشجوی دکتری شیمی برگزیده (یک نفر از میان دانشجویان دکتری شیمی آلی کل کشور و یک نفر از میان دانشجویان دکتری کلیه گرایش‌های شیمی دانشگاه صنعتی شریف) که آزمون جامع خود را با موفقیت گذرانده باشند، اعطا می شود.  برای سال 1402، مبلغ هر یک از جوایز، 40 میلیون تومان تعیین شده است.

برای ورود به مرحله داوری، لازم است مدارک و مستندات زیر تا تاریخ 1402/8/25 به آدرس saidi_award@sharif.edu ارسال شود.

  • اعلام نامزدی دانشجو بوسیله استاد راهنما در قالب یک توصیه نامه
  • یک رزومه شامل اطلاعات مقطع تحصیلی فعلی و مقاطع گذشته(دانشگاه محل تحصیل، سال آغاز و پایان، معدل) انتشارات به تفکیک کنفرانس و ژورنال؛ سایر دستاوردهای علمی، حرفه‌ای و داوطلبان (نیازی به مستندات نیست، ولی لازم است در نامه اعلام نامزدی به تفکیک و اختصار به آنها اشاره شود.)
  • نام، نشانی و اطلاعات تماس دو عضو هیئت علمی دیگر که بتوانند حامی نامزدی دانشجو باشند.