فراخوان جذب پژوهشگر در پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط زیست

پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف اقدام به ایجاد سه فرصت مطالعاتی پسادکتری در زمینه‌های کاربردی؛ مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر و شیمی آلی تجزیه مهندسی شیمی نموده است. علاقه‌مندان تا تاریخ 15 تیرماه 1402 فرصت دارند نسبت به ارسال درخواست خود به آدرس به torkian@sharif.edu اقدام کنند.

17 May 2023
574