نام 21 استاد دانشگاه صنعتی شریف در میان پراستنادترین پژوهشگران ISC

در تازه ترین نتایج رتبه‌بندی موسسه ISC در سال 2021، نام 21 استاد دانشگاه صنعتی شریف در میان پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان اسلام منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی؛ رتبه‌بندی جهانی ISC (ISC world University rankings) یکی از نظام‌های رتبه‌بندی است که برای اولین بار در سال ۲۰۱۸ توسط گروه رتبه‌بندی ISC و براساس تجربه ۱۰ ساله در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و به‌منظور مقایسه حرکت علمی و عملکرد دانشگاه‌های کشور در جهان اسلام و دنیا صورت گرفته است.

در تازه‌ترین نتایج رتبه بندی موسسه ISC در سال 2021،  که بر اساس میزان استنادات به مقالات پژوهشگران انتشار یافته است، نام 21 استاد دانشگاه صنعتی شریف در میان پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر منتشر شد.

این نتایج براساس پردازش‌هایی که پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بر روی داده‌های مستخرج از دو پایگاه ESI و WOS انجام داده است و با روش‌شناسی پیشرفته شناسایی و استخراج شده است.

برای قرار گرفتن در فهرست پژوهشگران برتر، تمامی فعالیت‌های علمی ۱۰ ساله اخیر در سطح بین‌المللی از جمله تعداد مقالات، تعداد استنادها، تعداد مقالات پراستناد، تعداد استناد به مقالات پراستناد مورد بررسی قرار گرفته و همچنین مسایلی نظیر؛ رعایت اصول اخلاقی در پژوهش، رعایت میزان خوداستنادی در حد قابل قبول و نیز مقالات باز پس گیری شده در انتخاب یک پژوهشگر از این فهرست موثر هستند.

 بر همین اساس، در آخرین رتبه بندی موسسه ISC؛ دکتر محمود فتوحی فیروزآباد، دکتر مهدی احسان، زنده یاد دکتر علی‌محمد رنجبر، دکتر امیر صفدریان، دکتر حسین مختاری از (دانشکده مهندسی برق)، دکتر محسن اصغری، دکتر محمد حسن سعیدی، دکتر محمدبهشاد شفیعی دکتر محمد تقی احمدیان از (دانشکده مهندسی مکانیک)، دکتر معین معینی آقطایی از (دانشکده مهندسی انرژی)، دکتر محمدحسین غضنفری از (دانشکده مهندسی شیمی و نفت)، دکتر بهزاد عطایی آشتیانی و دکتر امیر خویی از (دانشکده مهندسی عمران) در حوزه موضوعی «مهندسی» و همچنین دکتر امید اخوان از (دانشکده فیزیک) در حوزه «شیمی - علم‌مواد»، دکتر عبدالرضا سیم‌چی و دکتر امیرحسین کوکبی از (دانشکده مهندسی علم‌مواد) در حوزه «علم‌مواد»، دکتر سید نقی اخوان نیاکی از (دانشکده مهندسی صنایع) در حوزه «مهندسی – علوم پایه»، دکتر سعید اکبری از (دانشکده علوم ریاضی) در حوزه «علوم ریاضی»، دکتر سعید ابوالحسن واعظی از (دانشکده فیزیک) در حوزه «میان رشته‌ای»، دکتر محمدعلی مداح‌علی از (دانشکده مهندسی برق) در حوزه «علوم کامپیوتر» و دکتر شهاب‌الدین آیت‌اللهی از (دانشکده مهندسی شیمی و نفت) در حوزه «مهندسی – شیمی» به‌عنوان پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر سال 2021 معرفی شدند.