چاپ مقاله استاد دانشگاه صنعتی شریف در مجله معتبر Research Policy

دکتر سیدایمان میرعمادی عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با همکاری جمعی از پژوهشگران موفق به چاپ مقاله خود در معتبرترین مجله تخصصی مدیریت و سیاستگذاری نوآوری Research Policy شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، دکتر سید ایمان میرعمادی عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با همکاری جمعی از پژوهشگران دانشگاه تهران، با تعمیق یافته‌های حوزه مدیریت نوآوری در توسعه حکمرانی اکوسیستم‌های پلتفرمی، موفق به چاپ مقاله خود در مجلّه Research Policy، معتبرترین مجله تخصصی مدیریت و سیاستگذاری نوآوری، شد.

این مقاله با عنوان « تقویت مولد بودن اکوسیستم‌های پلتفرمی: چگونه نوآوری باز و پیچیدگی بر پذیرش پلتفرم‌ها اثر می‌گذارد»، با تحلیل کمی داده‌های پلتفرمی بازی‌های ویدیوئی، نشان می‌دهد استراتژی نوآوری باز یک راهکار کلیدی برای افزایش توان تولید ارزش متنوع در پلتفرم‌ها است و بدین ترتیب منجر به درک بهتر پدیده حکمرانی باز یک اکوسیستم پلتفرمی می‌گردد.

قابل توجه است که بر اساس رتبه‌بندی ABS (مجلات مدیریت و اقتصاد)، تا کنون فقط پنج مقاله توسط مؤلفینی از دانشگاه‌های ایران موفق به چاپ در ژورنال‌های با درجه 4* ABS در همۀ حوزه‌های مدیریت و اقتصاد شده‌اند. این مقاله موفقیت ششم است که برای اولین بار همه مولفین آن ایرانی هستند.

در این پژوهش پیشگامانه، که به همراهی دو پژوهشگر جوان دیگر از دانشگاه تهران، مصطفی خوش‌باش و محمدمهدی سعیدیان انجام شده است، برای اولین بار در ادبیات نوآوری به این نکته اشاره گردیده است که استراتژی نوآوری باز که منجر به افزایش محبوبیت پلتفرم‌ها می‌شود در واقع یک تغییر درونی در اکوسیستم به وجود می‌آورد و آن‌ هم افزایش توان تولید نوآورانه آن پلتفرم است. به معنای دقیق‌تر این پژوهش پاسخ به این سوالات را می‌دهد که ۱- چگونه حکمرانی باز یک اکوسیستم نوآورانه محصور به پلتفرم‌ها می‌تواند منجر به افزایش توان تولید نوآوری آن شود؟ ۲- توان تولید ایجاد شده چگونه می‌تواند موجب افزایش محبوبیت پلتفرم نزد کاربران گردد؟ ۳- حکمرانی باز با افزایش پیچیدگی فناوری‌ها چگونه باید تغییر یابد تا توان تولید نوآورانه و متنوع حفظ شود؟

یافته‌های این مقاله این توصیه را به مدیران و حکمرانان پلتفرم‌ها عرضه می‌دارد که آن‌ها باید به طور استراتژیک به باز بودن پلتفرم توجه داشته باشند تا تقاضاهای بازار را با استفاده مناسب از استراتژی‌های نوآوری هماهنگ کنند. لذا حکمرانان پلتفرم‌ها به معماری مناسبی که یکپارچگی با تامین کننده را تسهیل نماید و منابع نوآوری مکمل کافی را ایجاد کند نیاز دارند تا بتوانند ترجیحات متنوع کاربران را پاسخ مناسب بدهند.

همچنین مطابق با یکی دیگر از یافته‌‌های این پژوهش پذیرندگان پلتفرم‌های فناورانه در قالب یک طیف به پدیده توان نوآوری پلتفرم نگاه می‌کنند. به این معنی که پذیرندگان اولیه توجه کمتری به توان تولید نوآورانه دارند و با گذر زمان اهمیت توان تولید نوآورانه بیشتر می‌شود. این موضوع می‌تواند توصیه‌ای بسیار مهم برای حکمرانان و مدیران پلتفرم‌ها باشد با این مضمون که توجه خود را در کاهش یا افزایش توان نوآوری باید معطوف به طیف پذیرندگان نگه دارند. 

در نهایت نیز مدیریت پیچیدگی‌های فناورانه در تعامل با استراتژی نوآوری باز مورد بررسی این پژوهش قرار گرفته و توصیه‌هایی برای مدیران در این خصوص ارائه شده است. مشخصا در این پژوهش بررسی شده است که با پیچیده‌تر شدن فناوری‌های درون یک اکوسیستم، نیاز به بهره مندی بیشتر از استراتژی نوآوری باز بیشتر می‌شود. زیرا در عمل بازدهی این استراتژی بهتر خواهد شد. 

گفتنی است نتایج این پژوهش از ۷ آوریل 2023 به صورت انلاین در دسترس قرار گرفته و در جلد ۵۲ و شماره ۶  مجلّه معتبر  Research Policy  از انتشارات Elsevier با ضریب تأثیر ۹/۴۷۳ و 255 H-index به چاپ رسیده است.

لینک دسترسی به مقاله